EXALTO BENELUX SA – PRIVACYBELEID

1. Inleiding

EXALTO BENELUX SA, gevestigd op Avenue Landas,23 te 1480 Saintes in België, hier "de Onderneming" of "wij" genoemd, neemt de verwerking van persoonsgegevens die zij verzamelt in het kader van haar commerciële activiteiten ernstig ter harte.

2. Gegevensbeheerder

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die het verzamelt om de verzoeken van zijn particuliere of professionele klanten uit te voeren.

3. Om welke gegevens gaat het en onder welke omstandigheden?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor zover deze nodig zijn voor de werking van onze website en de goede uitvoering van uw verzoeken.

Soort gegevens :

  • Klantgegevens (bijvoorbeeld achternaam, voornaam, gebruikersnaam, wachtwoord voor uw bij ons geopende account, adres, factuur- en leveringsgegevens, geschiedenis van uw aankopen en uw betalingen en uw bestanden met betrekking tot uw verzoeken, telefoonnummer, e-mail adres voor nuttige contacten, uw gebruikte betaalmiddelen, uw berichten, bankrekeningnummer, enz.)
  • Alle andere persoonsgegevens die worden meegedeeld in het kader van een verkoop, aanvraag, aankoop, inschrijving voor een wedstrijd of een promotionele of andere actie, noodzakelijk om een rekening bij ons te openen; onze website waar u zich kunt registreren door het verstrekken van persoonlijke gegevens.

4. Gegevens delen

Het bedrijf deelt geen persoonlijke gegevens tenzij dit nodig is in het kader van de uitvoering van een verzoek (bijvoorbeeld uw referenties, naam of enige informatie die we aan derden moeten doorgeven, bijvoorbeeld aan een technisch station om het te verwerken bestand te identificeren of aan een onderaannemer voor levering, enz.).

Als onderdeel van wettelijke verplichtingen kan het bedrijf worden verplicht om bepaalde persoonsgegevens door te geven.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens gebeurt in de meeste gevallen in het kader van een verkoop, aankoop of reparatie.

Ze worden verwerkt voor de volgende doeleinden: beheer van bestellingen, klantenrekeningen, beheer van verzoeken om service na verkoop.

5. Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Het bedrijf verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens niet te verkopen, te verhuren of te verspreiden zonder uw voorafgaande toestemming.

6. Duur van de gegevensbewaring

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan daar waarvoor ze bedoeld nodig zijn.

Ze worden bijvoorbeeld bewaard:

  • zolang de commerciële relatie voortduurt en dit ononderbroken gedurende meer dan 2 jaar
  • tijdens de uitvoering van uw verzoeken, wat ze ook zijn
  • als het waarschijnlijk is dat ze wettelijk moeten worden gecommuniceerd
  • als ze na 5 jaar aan bepaalde wettelijke verplichtingen moeten voldoen

7. Uw rechten met betrekking tot deze persoonsgegevens

U kunt uw gegevens, op eenvoudig verzoek via e-mail naar privacy@exalto.be, raadplegen, zich ertegen verzetten, vragen om ze te wijzigen, zich verzetten tegen de verzending ervan, een eerder gegeven machtiging intrekken voor de toekomst, uw recht op vergeten uitoefenen, uw recht op gratis gegevensoverdraagbaarheid

8. Beveiliging en privacy

Uw persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt. Het bedrijf waakt over de beveiliging en hacking van gegevens en heeft procedures ingevoerd om de verzamelde informatie en persoonlijke gegevens te beschermen.

Het bedrijf verbindt zich ertoe technische en organisatorische maatregelen te nemen om deze informatie te beschermen tegen vernietiging, verlies en ongeoorloofde wijziging en om een firewallsysteem te voorzien.

De gegevens zijn enkel toegankelijk voor de leden van haar personeel en in het kader van de aan hen toevertrouwde dienst.

9. Klachten

U kunt een klacht indienen via privacy@exalto.be. Het bedrijf zal er alles aan doen om het ondervonden probleem op te lossen.

U kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit in de Persstraat 35 te 1000 Brussel - Tel: +32 2 274 48 00 - Fax +32 2 274 48 35 - e-mail

10. Versie

Dit privacybeleid kan op elk moment worden gewijzigd. U wordt niet geïnformeerd, maar elke wijziging zal resulteren in een nieuwe versie, gedateerd en beschikbaar op onze WEB site.

Huidige versie: 29/3/2022

Verdeler
ambtenaar

Exalto logo

Exalto Benelux S.A.

Distributeur sinds 1987 van audio / video / hifi en elektrische mobiliteitsproducten.

Contact

© 2024, built by codefathers